สงครามโลกครั้งที่ 1

สงครามโลกครั้งที่ 1

สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918) เป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ประวัติสงครามโลกครั้งที่1 เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายมหาอำนาจกลาง (ออสเตรีย-ฮังการี เยอรมนี บัลแกเรีย และตุรกี) กับฝ่ายสัมพันธมิตร (รัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา อิตาลี และญี่ปุ่น) สงครามครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างระบบจักรวรรดินิยมเก่ากับแนวคิดชาตินิยมใหม่ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อโลก

ชนวนของสงครามโลกครั้งที่ 1

สงครามโลกครั้งที่ 1

สงครามโลกครั้งที่ 1 มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้

การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ยุโรปเข้าสู่ยุคจักรวรรดินิยม มหาอำนาจต่างๆ ต่างแข่งขันกันขยายอำนาจและดินแดนของตน ส่งผลให้เกิดความตึงเครียด และความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจต่างๆ อยู่ตลอดเวลา

ความตึงเครียดระหว่างออสเตรีย-ฮังการีกับเซอร์เบีย ออสเตรีย-ฮังการีมองว่าเซอร์เบียเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของตน เนื่องจากเซอร์เบียมีแนวคิดชาตินิยม และต้องการรวมดินแดนของชาวสลาฟทั้งหมดในคาบสมุทรบอลข่านเข้าด้วยกัน ความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายทวีความรุนแรงมากขึ้น จนนำไปสู่การลอบสังหารอาร์ชดยุกฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ รัชทายาทแห่งออสเตรีย-ฮังการี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1914

พันธมิตรทางการทหาร มหาอำนาจต่างๆ ในยุโรปต่างมีพันธมิตรทางการทหารกับประเทศอื่นๆ ส่งผลให้เมื่อเกิดสงครามขึ้น พันธมิตรของแต่ละฝ่ายก็จะถูกดึงเข้าสู่ มหา สงคราม ไปด้วย

สงครามโลกครั้งที่ 1

เหตุการณ์สำคัญของสงคราม

ชนวนสงครามโลกครั้งที่1 เริ่มต้นขึ้นเมื่อออสเตรีย-ฮังการีประกาศสงครามกับเซอร์เบียในวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 รัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรของเซอร์เบีย จึงประกาศสงครามกับออสเตรีย-ฮังการี เยอรมนีซึ่งเป็นพันธมิตรของออสเตรีย-ฮังการีจึงประกาศสงครามกับรัสเซียและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซีย อังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรของฝรั่งเศสจึงประกาศสงครามกับเยอรมนี

สงครามโลก แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะสงครามเคลื่อนที่ (ค.ศ. 1914-1915) ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถเอาชนะฝ่ายมหาอำนาจกลางได้ในการรบครั้งสำคัญหลายครั้ง เช่น การรบแห่งมาร์น (ค.ศ. 1914) การรบแห่งตันเนีย (ค.ศ. 1915) และยุทธการที่กาโปเรตโต (ค.ศ. 1917)

สงครามโลกครั้งที่1

ระยะสงครามสนามเพลาะ (ค.ศ. 1916-1918) ฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายมหาอำนาจกลาง ต่างไม่สามารถเอาชนะกันได้ ทั้งสองฝ่ายจึงหันมาสู้รบกันในพื้นที่สนามเพลาะ สงครามในสนามเพลาะเป็นสงครามที่โหดร้ายและสูญเสียชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมาก

สงครามโลกครั้งที่1 ยุติลงในวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 เมื่อเยอรมนียอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตร สงครามครั้งนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาล โดยมีการเสียชีวิตมากกว่า 16 ล้านคน และบาดเจ็บกว่า 20 ล้านคน ใน สมรภูมิ

ผลของสงคราม

สงครามโลกครั้งที่1

สงครามโลกครั้งที่1 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อโลก ดังนี้

การล่มสลายของจักรวรรดิเก่า สงครามโลกครั้งที่ 1 ส่งผลให้จักรวรรดิเก่าหลายแห่งในยุโรปล่มสลายลง เช่น จักรวรรดิรัสเซีย จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และจักรวรรดิเยอรมัน

การเกิดขึ้นของรัฐชาติ สงครามโลกครั้งที่1 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรป โดยมีการเกิดขึ้นของรัฐชาติจำนวนมาก

การเกิดองค์การระหว่างประเทศ สงครามโลกครั้งที่1 ส่งผลให้เกิดการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้น เช่น สันนิบาตชาติ

การปฏิวัติ สงครามโลกครั้งที่1 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย เยอรมนี และจีน

สงครามโลกครั้งที่1 เป็นสงครามครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างรุนแรง สงครามครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญแก่มนุษยชาติว่าสงครามเป็นสิ่งที่น่ากลัวและควรหลีกเลี่ยง

เรื่องราวของประวัติศาสตร์อินเดีย : อารยธรรมอินเดีย
แหล่งข้อมูลอื่น : https://th.wikipedia.org/wiki/สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง