สงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) เป็นสงครามทั่วโลกกินเวลานาน 6 ปี มีทหารกว่า 100 ล้านนายจากกว่า 30 ประเทศเข้าร่วมโดยตรง สงครามโลก ครั้งนี้มีลักษณะเป็น สงครามเบ็ดเสร็จ คือ ประเทศผู้ร่วมสงครามหลักทุ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพื่อความพยายามของสงคราม โดยลบเส้นแบ่งระหว่างทรัพยากรของพลเรือนและทหาร ประเมินกันว่าสงครามมีมูลค่าราว 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่าง 50 ถึง 85 ล้านคน ด้วยประการทั้งปวง สงครามโลกครั้งที่2 จึงนับว่าเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่สุด ใช้เงินทุนมากที่สุด และมีผู้เสียชีวิตสูงสุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

สงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกครั้งที่ 2 สาเหตุ

สาเหตุของ สงครามโลกครั้งที่สอง มีปัจจัยหลายประการ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ ความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เยอรมนีซึ่งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต้องแบกรับภาระค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจเยอรมนีตกต่ำและประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผู้นำ นาซี เยอรมนีอย่าง อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ จึงใช้ความเกลียดชังและความคับแค้นใจของชาวเยอรมนีมาเป็นเครื่องมือในการปลุกปั่นชาตินิยมและขยายอำนาจ

ปัจจัยสำคัญประการที่สองคือ ลัทธิฟาสซิสต์และนาซีนิยมที่แพร่หลายในยุโรป ลัทธิเหล่านี้ต่างมีอุดมการณ์ ชาตินิยม สุดโต่ง มุ่งเน้นการขยายอำนาจและสร้างจักรวรรดิใหม่ ผู้นำลัทธิเหล่านี้ต่างมีนโยบายขยายอำนาจและสร้างความตึงเครียดระหว่างประเทศ

สงครามโลกครั้งที่2

ปัจจัยสำคัญประการที่สามคือ ความไม่เสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตยในยุโรป หลายประเทศในยุโรปประสบปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองและเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและหันไปสนับสนุนลัทธิฟาสซิสต์และนาซีนิยมแทน

สงครามโลกครั้งที่2 แบ่งออกเป็นสองช่วงหลักคือ สงครามโลกครั้งที่2ในทวีปยุโรป (ค.ศ. 1939-1945) และสงครามโลกครั้งที่2ในเอเชียและแปซิฟิก (ค.ศ. 1941-1945)

สงครามโลกครั้งที่2 ในทวีปยุโรปเริ่มต้นขึ้นเมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด์เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1939 สหภาพโซเวียตที่ร่วมมือกับเยอรมนีบุกโปแลนด์ทางตะวันออก อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องโปแลนด์จึงประกาศสงครามกับเยอรมนี สงครามในทวีปยุโรปดำเนินไปอย่างดุเดือด เยอรมนีสามารถยึดครองโปแลนด์ ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ได้อย่างรวดเร็ว สหภาพโซเวียตก็ยึดครองดินแดนของโปแลนด์ บัลแกเรีย โรมาเนีย และฟินแลนด์

สงครามโลกครั้งที่2

สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2อย่างเป็นทางการเมื่อญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเพิร์ลฮาร์เบอร์ในฮาวาย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ญี่ปุ่นต้องการขยายอำนาจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สงครามในเอเชียและแปซิฟิกดำเนินไปอย่างดุเดือด ญี่ปุ่นสามารถยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้อย่างรวดเร็ว

สงครามโลก ยุติลงเมื่อ ฝ่ายสัมพันธมิตร สามารถเอาชนะฝ่ายอักษะได้ ฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน ฝ่ายอักษะประกอบด้วยเยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น

สงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกครั้งที่2 ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลก สงครามครั้งนี้ทำให้โลกสูญเสียชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมครั้งใหญ่ สงครามโลกครั้งที่2 ถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับมนุษยชาติ เตือนให้ตระหนักถึงภัยคุกคามของสงครามและความรุนแรง สงครามโลกครั้งที่ 1 ยังเทียบครั้งนี้ไม่ติดฝุ่น

อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/สงครามโลกครั้งที่สอง